Privacy Statement

Disclaimer

Kroon Aannemersbedrijf heeft de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website besteed. Wij kunnen echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie bieden. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Kroon Aannemersbedrijf worden gewijzigd of verwijderd.

Op de foto’s, afbeeldingen en teksten rusten auteursrechten. Daarom mag niets op deze website worden verveelvoudigd, opgesloten in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enigerlei vorm, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of enige andere manier zonder dat wij daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

Wij stellen een link van een pagina van de website van Kroon Aannemersbedrijf op een andere externe website op prijs. Doorlinken is toegestaan op voorwaarde dat het de goede naam van Kroon Aannemersbedrijf niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat Kroon Aannemersbedrijf toestemming heeft verleend voor de doorlink als dat niet het geval is. Op onze website staan links naar externe websites omdat deze van toegevoegde waarde zijn. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Tref je informatie aan op deze website waarvan het vermoeden bestaat dat deze onjuist of onvolledig is, dan horen we dat graag. Ook als je andere vragen hebt. Wij zijn bereikbaar via info@kroonaannemersbedrijf.

120+ gerealiseerde projecten