Werkvoorbereider/calculator

40 uur per week MBO Solliciteer

Vragen?

Neem contact op met Angelique van Wissen.

  info@kroonaannemersbedrijf.nl
  026 443 85 26

De werkvoorbereider/calculator zorgt voor een juiste kostprijsberekening en zorgt voor een juiste planning van materialen t.b.v. de verkregen opdrachten en faciliteert de voortgang van de projecten door alle benodigde zaken (zoals volledig kloppende uittrekstaten en benodigd materieel) voor aanvang van het project te organiseren. Verzorgt tevens werkinstructies naar onze medewerkers. Je werkt onder leiding van en valt hiërarchisch onder de directeur. Betrokken bij uitvoering in primair proces. Ingedeeld in UTA-cao.

Algemeen

 • Onderstaande beschrijving is een uiteenzetting van de verantwoordelijkheidsgebieden en géén uitputtende opsomming van de werkzaamheden.
 • De vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren
 • De vervuller van deze functie leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben op kwaliteitszorgsystemen (BRL, ISO, NEN), VCA en de spelregels van Kroon Aannemersbedrijf BV.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Bedenken van detailoplossingen die aan de eisen van het ontwerp voldoen;
 • Beoordelen of bouwtechnische oplossingen en eventueel andere benodigde materialen voldoen aan de eisen van het ontwerp en, indien van toepassing, aan de eisen van de detailoplossing;
 • Verzorgen van de materiaalplanning voor diverse projecten;
 • Stelt werkinstructies op en bepaalt tijdsbesteding voor de werkzaamheden;
 • Uittrekken van benodigde materialen;
 • Uitwerken van een definitief ontwerp, zorg dragen voor werktekeningen en een volledige opdrachtbeschrijving;
 • Plannen en bestellen / inhuren van benodigd materiaal;
 • Controleren van tekeningen;
 • Verzorgt informatie op het gebied van bestellingen, levertijden, prijzen etc.
 • Uitwerken van meer-/minderwerk en zorg dragen voor een correcte afhandeling;
 • Opmaken van garantiedocumenten en verzending naar opdrachtgever;
 • Verzorgt vergunningen, aanvragen en andere vereiste documenten en controleert of deze voorhanden zijn;
 • Ondersteunen van medewerkers door het geven van technische hulp en aanwijzingen;
 • Opmaken van calculaties van te verrichten werkzaamheden;
 • Levert bijdrage aan leveranciersselectie en leveranciersbeoordeling;
 • Verzorgen van gereed meldingen aan administratie en eventueel aan de gemeente;
 • De communicatie verzorgen met opdrachtgever, onderaannemers, leveranciers met het in acht nemen van het bedrijfsbelang.

Organisatie

Zorgdragen voor een projectmap die alle uitvoeringsdocumenten bevat:

 • Bestek/technische omschrijving en tekeningen;
 • Opdrachtbevestiging;
 • Begrotingen;
 • Planning en werkinstructie medewerkers;
 • Meer- en minderwerk;
 • Bouwvergaderingen;
 • Inkomende en uitgaande post/mail;
 • Overlegt over wijzigingen met directeur;
 • Deelname aan werkoverleg en tool box meetings;

Administratie

 • Inboeken van bestellingen en prijsafspraken met leveranciers;
 • Ondersteunen van de administratie bij diverse administratieve afhandelingen d.m.v. op tijd en juist aanleveren van relevante informatie (o.a. Gereed werk, uitgevoerde opdrachten derden).

Kennis

 • De kennis dient naar inhoud en niveau minimaal gelijkwaardig te zijn aan MBO, gevolgd door functiegerichte cursussen (3-4 jaar);
 • Begrijpt het ontwerp van bouwtechnische oplossing op zijn vakgebied, dat voldoet aan de eisen van het bouwbesluit;
 • Kent en begrijpt de eisen die het bouwbesluit stelt aan de bouw/verbouw van een object. Is in staat tekeningen in autocad aan te passen en verder uit te werken.

Zelfstandigheid

 • De ervaren werkvoorbereider/calculator deelt zijn eigen tijd in binnen het aangegeven pakket, de gegeven planning of afspraken met de klant;
 • De vormgeving ligt meestal vast in eisen van de klant, technische voorschriften e.d.
 • Kiest eigen aanpak op basis van ervaring, organiseert bepaalde delen van het werk zelfstandig.
 • Levert voorstellen voor het optimaal gebruik van mens en machinecapaciteit.
 • Het probleemniveau stemt overeen met het opleidingsniveau en de ervaring (2 jaar).
 • De dagelijkse contacten met leiding, overige medewerkers en derden zowel binnen als buiten, zijn gericht op een optimale productie.

Afbreukrisico

 • Fouten in werkmethoden, berekeningen e.d. leiden tot verliezen van uiteenlopende aard, bijvoorbeeld vertraging in de uitvoering, verkeerde bestellingen, geen optimaal gebruik van de capaciteit etc. Accuratesse en controle van de eigen werkzaamheden zijn vereist.
 • De kans dat fouten in het werk tijdig worden gesignaleerd is aanwezig door controle van de werkzaamheden door de medewerker zelf en door de projectleiding.
 • Contacten met klanten, leveranciers, andere bedrijven e.d. zijn gericht op snelle en concrete overdracht van informatie voor een juiste en tijdige uitvoering.
 • Normale discretie vereist inzake gegevens.

Solliciteer op deze functie